Mette Karlsvik
Mette Karlsvik
forfattar
author Vinnar av m.a. Tarjei Vesaas debutantpris og Stig Sæterbakkens Minnepris Awarded Tarjei Vesaas debut prize, Stig Sæterbakkens memorial prize, and more "Same tid neste veke. Samtaler med Thorvald Steen" kjem på Pax hausten 2020 På gang: Sakprosa om Marina Litvinenko In process: The story of Marina Litvinenko

Forfattar

info@skrift.info

Festivalar osv

Driv med høgtlesing, pratar om litteratur, styrer samtalar

For aviser og blad

Tar frilansoppdrag og vikariat i aviser og blad.

Rådgjevar

Vegleier og underviser i tekst. Hjelper enkeltpersonar med bokmanus, held skrivekurs, mm.

Bestillingsverk

Skriv på bestilling. Bøker, tekst til musikk, artiklar, dramatikk og meir.