Mette Karlsvik
Mette Karlsvik
forfattar
author Vinnar av m.a. Tarjei Vesaas debutantpris og Stig Sæterbakkens Minnepris Awarded Tarjei Vesaas debut prize, Stig Sæterbakkens memorial prize, and more Ny bok: "Same tid neste veke. Samtaler med Thorvald Steen" er ute på Pax På gang: Sakprosa om Marina Litvinenko In process: The story of Marina Litvinenko

Forfattar

info@skrift.info

Festivalar osv

Driv med høgtlesing, pratar om litteratur, styrer samtalar

For aviser og blad

Tar frilansoppdrag og vikariat i aviser og blad.

Rådgjevar

Vegleier og underviser i tekst. Hjelper enkeltpersonar med bokmanus, held skrivekurs, mm.

Bestillingsverk

Skriv på bestilling. Bøker, tekst til musikk, artiklar, dramatikk og meir.