Mette Karlsvik
Mette Karlsvik
forfattar og dramatikar
author and playwright Tarjei Vesaas debutantpris, Stig Sæterbakkens Minnepris og meir Awarded Tarjei Vesaas debut prize and more Ny roman ute/ new novel "Året har tretten netter" publisher: Det norske Samlaget"

Forfattar

info@skrift.info

Festivalar osv

Driv med høgtlesing, pratar om litteratur, styrer samtalar

For aviser og blad

Tar frilansoppdrag for aviser og blad.

Rådgjevar

Vegleier og underviser i tekst. Hjelper enkeltpersonar med bokmanus, held skrivekurs, mm.

Bestillingsverk

Skriv på bestilling. Bøker, tekst til musikk, artiklar, dramatikk og meir.